Psychoterapia

Agnieszka Grądek

 

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych i młodzieży

Psychoterapia par i rodzin

Warsztaty rozwojowe

Warsztaty umiejętności zawodowych

 

Facylitacja

Facylitacja procesów grupowych

Pomoc dla zespołów, organizacji i społeczności

Otwarte spotkania