Proces grupowy

Proces grupowy to forma facylitacji konfliktów według paradygmatu psychologii procesu. Metodę stosuje się w pracy nad konfliktowymi sytuacjami, które mają miejsce w grupach, organizacjach, firmach, społecznościach i całych społeczeństwach, albo stanowią doświadczenia uniwersalne wykraczające poza indywidualną psychologię.

Punktem wyjścia jest zawsze precyzyjne określenie dwóch podstawowych stanowisk pozostających ze sobą w konflikcie.

Dla wprowadzenia przejrzystej struktury wyznacza im się miejsca w fizycznej przestrzeni, a uczestnicy procesu zajmują stanowiska zależnie od opcji, z którą się aktualnie identyfikują i mają możliwość się wypowiedzieć.

Facylitator/ka pomaga uczestnikom w pełni wyrazić swoje przekonania i dojść do ich sedna. Pomaga dotrzeć do trudniej dostępnych treści. Wprowadza głos czynników zewnętrznych wpływających na konflikt. Zwraca uwagę na kluczowe momenty: to są te, w których nastawienie stron ma szansę się zmienić.

Uwzględnianie czynników emocjonalnych, atmosfery i głębszych wartości daje przewagę nad stricte intelektualnym podejściem do konfliktów, w którym wymiana czysto intelektualnych argumentów nie zbliża stron do porozumienia.

Facylitacja pozwala uczestnikom lepiej zrozumieć strukturę konfliktu i głębokie motywy stron. Oczekiwane rezultaty procesu grupowego to: deeskalacja konfliktu, usprawnienie dialogu, zwiększenie elastyczności uczestników wobec konfliktu i znalezienie czasowego lub długotrwałego rozwiązania.


Zastosowania

W firmach, organizacjach i społecznościach

Facylitacja wnosi pogłębioną perspektywę i pokazuje drogę wyjścia zwłaszcza w wypadku długotrwałych konfliktów, stagnacji i braku pożądanych rezultatów działania grupy, również jeśli wynika on z czynników zewnętrznych. Zapobiega eskalacji konfliktów, poprawia atmosferę i ułatwia współpracę. Odkrywa niewidoczne tendencje i ukryty potencjał grupy.

 

W pracy nad głębokimi społecznymi konfliktami i podziałami

Uczestniczenie w procesach grupowych jest działaniem na rzecz dialogu, zrozumienia i zmiany w społeczeństwie. Pozwala bardziej świadomie reprezentować swoje przekonania otwierając jednocześnie drogę porozumienia. Stanowi dobre narzędzie informacji dla osób wewnętrznie i zewnętrznie zaangażowanych w wydarzenia społeczne.

 

W grupach terapeutycznych i rozwojowych

Procesy grupowe stanowią narzędzie pracy nad konfliktami wykraczającymi poza indywidualne doświadczenie człowieka, stanowiącymi uniwersalne powtarzające się wzorce. Jako takie pomagają uzyskać wgląd w istotę własnych wewnętrznych sprzeczności i znaleźć własny sposób poruszania się wśród nich.