Psychoterapia indywidualna

Sesja terapeutyczna zasadniczo odbywa się na siedząco i polega na rozmowie. Temat zależy od ciebie, bo jako twoja terapeutka kieruję się tym, co dla ciebie jest w danym momencie najbardziej absorbujące, ale pewnie będę prosiła Cię o skoncentrowanie uwagi na tych aspektach doświadczanego problemu, o których na co dzień nie myślisz. To czasami wydaje się trudne, ale potrzebne jest żebyśmy mogli znaleźć nową perspektywę patrzenia na twoje trudności, z której można znaleźć dla nich rozwiązanie.

Będziemy zajmować się twoimi uczuciami i myślami, ale czasami skoncentrujemy się też na elementach twojego gestu lub ruchu, odczuwaniu ciała lub innych wrażeniach. Możemy symbolicznie przedstawiać twoje przekonania i wyobrażenia na nurtujące cię tematy i wczuwać się w nie. Są to techniki, które umożliwią ci zrozumienie problemu z innej niż dotąd strony, znalezienie rozwiązania, odkrycie nowych możliwości psychicznych a przy długoterminowej terapii krok po kroku prowadzą do trwałej zmiany.

Czasami będziemy spierać się ze sobą wchodząc w role przeciwstawnych tendencji, jakie w sobie dostrzeżesz a czasami możemy pracować w półsennym stanie świadomości, w którym mniejsza jest kontrola racjonalnego umysłu.

Na sesjach w bezpiecznych warunkach możesz konfrontować się ze swoimi trudnościami, odkrywać i wypróbowywać nowe sposoby zachowania wobec nich. Zapraszam serdecznie.

A.G.


 

Czas trwania i cena

Psychoterapia indywidualna odbywa się na około 50-minutowych sesjach, zazwyczaj raz w tygodniu w stałym terminie i poprzedzona jest konsultacją.

Cena sesji terapeutycznej wynosi 180 a dla studentów 160 złotych. Koszt sesji w języku niemieckim to 200 złotych. Możliwa jest także terapia przez skype i zoom.


 

Wskazania do terapii

Wskazaniem do podjęcia terapii są subiektywnie odczuwane:

- długotrwałe stany smutku, braku nadziei

- poczucie braku sensu i celu w życiu

- stany lękowe i ataki paniki

- długotrwałe poczucie bezsilności wobec życiowych zdarzeń

- brak satysfakcji w relacjach, poczucie samotności

- nieumiejętność nawiązywania relacji

- powtarzające się sytuacje konfliktowe w relacjach i życiu zawodowym

- nawracające choroby i dolegliwości utrudniające funkcjonowanie

- długotrwałe niezadowolenie z sytuacji zawodowej i rodzinnej

- poczucie bycia gorszym, słabszym, brak pewności siebie

- bezsenność, stałe napięcie, brak umiejętności relaksowania się

- narastająca nerwowość

- poczucie zależności i bezradności osób dorosłych w relacjach z rodzicami

- doświadczenie mobbingu, prześladowania psychicznego lub fizycznego

- brak akceptacji swojego ciała i wyglądu

- uzależnienia od substancji lub związek z osobą uzależnioną

- DDA/DDD

Ogólnie: poczucie braku satysfakcji i radości życia.

 

Oraz zdiagnozowane zaburzenia: depresja, nerwica, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, borderline, zaburzenie dwubiegunowe, fobie, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania.

Psychoterapia zorientowana na proces jest również obok leczenia psychiatrycznego uznaną terapią w zaburzeniach psychotycznych.