Psychoterapia indywidualna

Sesja terapeutyczna zasadniczo odbywa się na siedząco i polega na rozmowie. Temat zależy od Ciebie, jako terapeutka kieruję się tym, co dla Ciebie jest w danym momencie najbardziej istotne, chociaż zapewne będę prosiła Cię o skoncentrowanie uwagi na tych aspektach doświadczanego problemu, o których na co dzień nie myślisz.

Będziemy zajmować się Twoimi uczuciami i myślami, ale skoncentrujemy się też na elementach Twojego gestu lub ruchu, odczuwaniu ciała lub wrażeniach wzrokowych i słuchowych. Są to techniki, które umożliwią Ci spojrzenie z innej perspektywy na Twój problem, znalezienie rozwiązania, odkrycie nowych możliwości psychicznych a przy długoterminowej terapii krok po kroku prowadzą do trwałej zmiany.

Czasami będziemy spierać się ze sobą wchodząc w role przeciwstawnych tendencji, jakie w sobie dostrzeżesz a czasami możemy pracować w półsennym stanie świadomości, w którym mniejsza jest kontrola racjonalnego umysłu.

Na sesjach w bezpiecznych warunkach możesz konfrontować się ze swoimi trudnościami, odkrywać i wypróbowywać nowe sposoby zachowania wobec nich. Zapraszam serdecznie.

A.G.

 

Czas trwania i cena

Psychoterapia indywidualna odbywa się na około 55-minutowych sesjach, zazwyczaj raz w tygodniu w stałym terminie i poprzedzona jest konsultacją.

Cena konsultacji to 100 złotych, cena sesji terapeutycznej wynosi 130 a dla studentów 110 złotych. Koszt sesji w języku niemieckim to 150 złotych. Możliwa jest także terapia przez skype.


Wskazania do terapii


Wskazaniem do podjęcia terapii są subiektywnie odczuwane:

- długotrwałe stany smutku, braku nadziei

- poczucie braku sensu i celu w życiu

- stany lękowe i ataki paniki

- długotrwałe poczucie bezsilności wobec życiowych zdarzeń

- brak satysfakcji w relacjach, poczucie samotności

- nieumiejętność nawiązywania relacji

- powtarzające się sytuacje konfliktowe w relacjach i życiu zawodowym

- nawracające choroby i dolegliwości utrudniające funkcjonowanie

- długotrwałe niezadowolenie z sytuacji zawodowej i rodzinnej

- poczucie bycia gorszym, słabszym, brak pewności siebie

- bezsenność, stałe napięcie, brak umiejętności relaksowania się

- narastająca nerwowość

- poczucie zależności i bezradności osób dorosłych w relacjach z rodzicami

- doświadczenie mobbingu, prześladowania psychicznego lub fizycznego

- brak akceptacji swojego ciała i wyglądu

- uzależnienia od substancji lub związek z osobą uzależnioną

Ogólnie: trwałe poczucie braku satysfakcji i radości życia.

Oraz zdiagnozowane zaburzenia: depresja, nerwica, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, borderline, zaburzenie dwubiegunowe, fobie, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania.Towarzysząco psychoterapia stosowana jest też przy leczeniu psychiatrycznym innych zaburzeń.